تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - بازاریابی كتب
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 اردیبهشت 1390

 خبرنامه بازاریابی

نمی دانم تا چه اندازه با فعالیت های ادبی آشنا هستید. یكی از فعالیتهای ارزنده كه چندی است در این زمینه در حال انجام است ، چاپ آثار ادبی نوقلمانی است كه هریك حاوی استعدادهای ارزنده ای هستند ، اما تا قبل از این كمتر فرصت ارایه آن را داشتند. در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بزرگترین متولی این امر با همكاری انجمن قلم ایران ، سهم قابل توجهی دارند. نتیجه ی این امر نیز چاپ چندین هزار جلد كتاب است و البته توقف آنها در كتابخانه های سطح شهر و انبار خود وزارت خانه مربوطه. اگر پای درد و دل این نوقلمان هم بینشینیم ، سخن هریك ناشی از نارضایتی آنها در این زمینه است. آنچه مسلم است تلاش و اختصاص هزینه ی زیاد در این زمینه از سوی مقامات مسوول می باشد. اما سوال اینجاست كه این همه تلاش و صرف هزینه به جهت آن بوده كه این كتابها در انبار ها بمانند و خاك بخورند، بدون آنكه خواست نویسندگان آنها تامین گردد.؟ چرا وزارت خانه مورد نظر در ادامه این تلاشها ، زمینه ای را جهت ارایه بهتر این كتب به مكان های عمومی فراهم نمی آورد تا بدان وسیله هم فرصتی باشد برای آشنایی جامعه ادبی با این نوقلمان و هم اعتلای روحیه ی ادبی و فرهنگی جامعه. آنچه مسلم است ضعف فراوان در بازاریابی كتب مربوطه است. واكاوی این امر مترصد این جمله است كه متاسفانه هم چنان بازاریابی بخش خدمات در كشورمان بسیار ضعیف بوده و نتیجه این امر چیزی نیست جز صرف این همه برای هیچ !
طبقه بندی: مدیریت و بازاریابی به روایت تصویر، 
برچسب ها: بازاریابی بخش خدمات، بازاریابی كتب،
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin