تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - دوستان و همراهان صمیمی خبرنامه بازاریابی
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 فروردین 1389

می خواهم  كه دو مساله را خدمتتان عرض كنم.

                                              خبرنامه بازاریابی

اول اینكه یكی از بخش های مندرج در این گاه نوشته بخش دل نوشته ها و نانوشته هاست كه در آن به مسایلی خارج از دنیای بازاریابی اشاره میشود. امیدوارم كه دوستان با درك آنكه خاستگاه مدیریت نوین تركیبی منصفانه از دو بعد علمی و هنری است.  به این قسمت هم سری بزنید و از مطالب آن استفاده كنید.

مساله دوم آن است كه در بخش نظرسنجی سوالی از محضر دوستان می گذرد كه این سوال مربوط به تحقیقات در حال اجرا از یك شركتی است كه به طور اختصاصی و علمی به مقوله تبلیغات می پردازد. هریك از بازدید كنندگان محترم می توانند با شركت در این نظرسنجی سهم قابل توجهی در این گام علمی داشته باشند. لذا از همه شما دعوت میكنم كه به گونه ای منصفانه نظر خود را در این مورد ثبت كنید.ضمنا به دلیل آنكه نتیجه نظر سنجی بر نظر شخصی افراد تاثیر نداشته باشد، از ارایه نتیجه آن خودداری كرده ام. اما حتما در پایان مدت مقرر نسبت به توضیحات مربوطه در این مورد اقدام خواهم كرد.

                 

 
طبقه بندی: حیاط خلوت بازاریابی، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin