تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - بازاریابی ساختن یا كاشتن ؟
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 خرداد 1390

در باب بازاریابی ، تعاریف شایان توجهی ارایه شده است كه هریك حاوی نكات بسیار ارزشمندی است. در میان تمامی كتابهای معروف بازاریابی و تجارب متخصصان صاحب نام دراین زمینه جنبه هایی از بازاریابی به روشنی دیده میشود ، كه شاید بیشتر حالت تجویزی و تجریدی دارد. مثلا بازاریابی علم فرصت است ، علم ارزش و فرآیند ارزش زایی ، علم تمایز ، علم نسخه ،یك فرصت بلند مدت ، علم متعادل سازی تاكتیكها و تكنیكها و...  به راستی بازاریابی چیست ؟ اگر شما از علاقه مندان به مباحث بازاریابی هستید و در هر شكل و قالبی از جنبه های گوناگون ، آن را دنبال میكنید ، نظرتان در این مورد چیست ؟ اگر فردی تازه كار كه علاقه به این عرصه دارد با شما برخورد داشته باشد ، پیشنهاد شما برای او در ابتدای مسیر چیست ؟ خواندن كتب بازاریابی ؟ تحصیلات آكادمیك ؟ كسب تجارب ارزشمند ؟ اشتغال ؟

 

              خبرنامه بازاریابی

 

به اعتقاد بنده بازاریابی علم و هنر استفاده درست از ابزارها و فرآیند ابزار سازی است . این در حالی است كه شایدبیشتر بازاریابان به جستجوی مواردی هستند كه فراتر از امكانات مادی و تصویر سازیشان است.و همین امر سبب نوعی كلیشه سازی در مباحث بازاریابی می شود تا حدی كه همه اقشار در گیر آن به روشها و متدهایی عادت میكنند كه خروج از آن برایشان به معنای شكست است. مگر نه این است كه امروزه در تمام ابعاد بازاریابی ، خلاقیت حرف اول را می زند و اگر پای درد دل پیشكسوتان این عرصه بنشینیم ، همه بر سر این موضوع متفق القولند ؟ پس كلیشه سازی  و در گیر مسایل كلیشه ای شدن در ابتدای مسیر چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ هنر بازاریابی امروز در چیزی است كه هیچ كتاب و یا استادی آن را آموزش نمی دهد. نكته جالب توجه در این مسیر آن است كه در دنیای بازاریابی علمی و كاربردی بیشتر بر ابزارها تاكید گشته تا نحوه استفاده درست از آنها و حتی چگونگی ایجاد ابزارهای اصولی و منطقی. ما در دنیای بازاریابی به دنبال آنی هستیم كه شاید یك آرزوی تحقق نیافتنی باشد ، اما فراموش میكنیم كه می توان از امكانات فعلی نیز به بهترین شكل ممكن استفاده كرد و همه چیز را تغییر داد. به راستی شما ناخدای كشتی زندگی هستید یا آنكه منتظر وزش بادهای مساعد و مخالف سرنوشت ؟ به اعتقاد بنده ، هر آنچه سبب ركود و درگیر شدن آدمی در تنها یك حالت ممكن میشود ، سبب ساز دوری از موفقیت میگردد. رخوت ، ركود ، انقباض ،سكون نتیجه ای جز شكست و گریز از آینده نمیتواند داشته باشد. می خواهم در تعریف بازاریابی به جنبه های دیگری بپردازم ، چراكه بازاریابی مانند سایر ابعاد مدیریتی دارای دو بعد موازی علم و هنر است . یك نویسنده بزرگ می گوید : هركس در دوران زندگی خود می تواند دو كاركرد داشته باشد. ساختن یا كاشتن.” و من می خواهم در این راستا از این گفته الهام بگیرم . بازاریابان خوش فكری كه در ماورای بطالتها ، به دنبال كاشتن هستند می توانند ، آثاری بزرگ خلق كنند و شگفتی ساز باشند.این دسته از بازاریابان ، هم چون باغبانانی هستند كه در چنگال حوادث غیر قابل پیش بینی ، به دنبال جلای روح سبزینه باغ خود اند. آنها گاهی رنج میبرند و گاهی خسته میشوند، اما سازندگان یك باغند،نه یك ساختمانی كه روزی از رشد باز می ایستد. یك باغ ، می گذارد زندگی برای باغبان ماجرایی عظیم ایجاد كند. اما دسته دوم بازاریابان ، سازندگانی هستندكه شاید سالها سازندگی شان طول بكشد ، اما روزی دست از كار میكشند و خود را محصور ساخته خود می بینند. وقتی كار ساختن به پایان می رسد ، زندگی معنای خود را از دست می دهد. اما با هر كاشتنی رشد سراسر زمین ادامه میابد.

ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما زدریاییم و دریا می رویم

ما از آنجا و از اینجا نیستیم

ما زبیجاییم و بی جا می رویم

ای كُه هستی ما ، ره را مبند

ما به كوه قاف و عنقا می رویم

 

 
طبقه بندی: حیاط خلوت بازاریابی، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin