تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - كودك كه بودیم ، همه چیز را رنگی می كردیم و امروز ...
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 4 تیر 1390

چقدر دلم هوای كودكی را كرده است. هوای آن روزهای خوبی را كه همه چیز دست یافتنی بودند و ناب . آسمان ، زمین ، درخت ، پرنده و... قدمان كوتاه بود اما می شد دست دراز كرد و آسمان را لمس كرد. وقتی دستمان را خیس می كردیم ، تعبیر خوبی از آب می ساختیم. آن روزگاران نه دروغ بود ، نه دشمنی ، نه كینه ، نه مشكلات.

این روزها كه می گذرد كمی بی تابم. بی تاب اویی كه در من بود و اینك از آنچه بود دور است. حسی در اعماق وجودم لبریز است از آن روزهای پاكی كه ای كاش میشد برای یك لحظه بازگردند. چقدر ما زود بزرگ شدیم. چقدر روزگار زود بزرگمان كرد. ای كاش مجال دوباره ای بود برای كودكی ، تابستان های داغ ، بادبادك بازی . چقدر دوست داشتیم بادبادك بالاتر رود ولی دوباره بازگردد به سوی ما. چقدر زمستان پرشور بود. تمام رؤیای آن ، آدم برفی ای بود كه با دو چشم نگران از پشت پنجره نگاه میكردیم تا مبادا آفتاب تنبل زمستان ، آن را از ما جدا كند. زمستان هم آبی بود...

 

آن روزها نه خبری از دنیای عجیب بزرگتر ها بود و نه هراس از فرداها. تمام خوشحالی ما بازی با رنگ ها بود و ساختن كلمات. نقاشی های مان پر بود از رنگ آبی. همه چیز را آبی میكردیم. حتی دوست داشتیم آدم ها را آبی كنیم. آبی رنگ خوبی بود. مادر را آبی میكردیم ، پدر را ، خواهر را ، معلم را و هركس را كه دوستش داشتیم. ما یاد گرفتیم كه كلمات را خوب بچینیم در كنار هم. ما یادگرفتیم كلمات را هم آبی كنیم. هركس جمله قشنگ می گفت میشد آدم آبی....

این روزها آنقدر دلم هوای لحظه های كودكی را كرده است كه به محض دیدن كودكی ، دست از كار میكشم و او را با افسوس می نگرم . چقدر روزگار توانمند است كه بچه های امروزی را هم تغییر داده. در دنیای آنها كمتر ردی از دنیای كودكی ما است. ما با كوچكترین چیزها خوشحال بودیم و دنیایمان پر میشد از رنگها.

هروقت رنگین كمان را می بینم یاد كودكی می افتم ، یاد پاكی آن روزها و یاد هنر این روزها...

به پاس لحظه های كودكی ، رنگ ها را میشناسیم. از بچگی رویایمان گل بازی بود و رنگ بازی. بوی كاهگل و خاك آب خورده ، بوی رنگ ها....

امروز هم رنگ ها را دوست داریم. باز هم وقتی رنگ ها را میبینیم، دلمان پر می زند تا بوم نقاشی را رنگی كنیم.

رنگ. رنگ . رنگ .... رنگ تنها چیزی كه ما را به كودكی پیوند می زند. هنوز هم همه جا ردی از رنگ ها را می بینیم. همه جا و در هر لحظه .

رنگ ها از چنان قدرتی برخوردارند كه در هر زمینه ای حرفی برای گفتن دارند. آنها فراتر از هنر ، به سایر حوزه های علمی و كاربردی نیز وارد شده اند. با آنها می توان تمایز ایجاد كرد ، تفاوت ها را حس كرد و هنر را با علم توامان ساخت.

امروزه روز ، پای قدرتمند رنگ ها در بازاریابی هم كشیده شده است. یك بازاریاب می خواهد با تركیب رنگ ها ، به اثری هنری دست یابد و بوم نقاشی خود را جاودانه كند. چه اعجازی در  دنیای رنگ ها  وجود دارد كه این چنین آدمی را مسحور می سازد ؟ چه حسی در آنها وجود دارد كه در تمام ابعاد زندگی و بازاریابی كه بخشی از آن است راه یافته است ؟

این مطلب را دنبال كنید. در روزهای آتی می خواهم به نقش و جایگاه رنگ ها در بازاریابی بپردازم.

 




طبقه بندی: حیاط خلوت بازاریابی، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin