تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - بیایید جامعه را با تبلیغات آشتی دهیم !!
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1392

هر فرد تا سن 60 سالگی بیش از 63 میلیون پیام تبلیغاتی می بیند ، یعنی روزانه در معرض بیش از 2876 پیام تبلیغاتی است . اما نکته قابل تامل این است که چه میزان از این حجم انبوه تبلیغاتی سبب درگیر سازی مخاطب می شود و چه تعداد از مخاطبان درگیر شده ، آنچه را که می بینند درک می کنند و نسبت به آن واکنش مطلوب نشان می دهند؟

هرچند به زعم برخی بزرگان حوزه مدیریت و بازاریابی ، دخیل کردن علوم جامعه شناسی ، روان شناسی ، ادبیات و فلسلفه و... به عنوان جزئی از ترکیب عناصر پیشبردی بررسی آن را طنش آمیز می کند اما توجه به این گونه ابعاد و در راس آنها ، معرفت شناسی انکار ناپذیر است. تفکر عمیق به این مساله که باید مخاطبی از طریق تبلیغات مورد هدف قرار  گیرد که از جنس سرمایه عظیمی است که در ادبیات نوین ، رهبری بر او مقدم تر از مدیریت است ، خلاء بزرگی را در حوزه تبلیغات ثابت می کند به نام " معرفت شناختی استراتژی های تبلیغاتی"، که تدوین استراتژی های ناکارآمد در مقابل تخصیص منابع مالی زیاد ناشی از بیماری حوزه تبلیغات جامعه بازاریابی کشورمان است.  استراتژی های ناموفق تبلیغاتی دو دسته اند یا ذاتا مرده به دنیا می آیند و یا بسیار بیمارند و علائم آن شکست در مرحله اجرایی و تفاوت عمیق میان نتایج مورد انتظار با نتایج محقق شده است. معرفت شناختی حوزه تبلیغاتی تنها براساس روش ها و گزاره های علمی نیست بلکه مقدم تر از آن ایجاد آگاهی و شعور تبلیغاتی در جامعه مورد هدف است . کما اینکه نگارش و نشر مقالات و نشریات مختلف علمی که نتیجه آن آشنایی تنها افراد شاغل در این حوزه است کافی نمی باشد . بلکه برای جلب مخاطبی که این چنین در محیط تبلیغاتی محاط شده باید به رشد آگاهی و شعور تبلیغاتی پرداخت. و زمانی انتظار تحقق ادراکی آگاهانه از مخاطب داشت که در وراء این امر شناخت و معرفت حاصل شده باشد.

مخلص کلام آنکه علم بازاریابی را باید در جامعه ساری و جاری کرد و گسترش آن را نباید تنها محدود به افراد درگیر و شاغل در این رشته ساخت  . تبلیغات صرفا تبلیغ نیست ، بلکه یک علم ، یک هنر ، یک فسلفه و بستری ارتباطی و اتفاقی عظیم است که صداهای پنهان را به گوش مشتریان می رساند. باید جامعه را با مقوله تبلیغات آشنا کرد و به آنها فرصت داد تا ببینند ، درک کنند و انتخاب کنند...

به راستی سهم پیام های تبلیغاتی شما در رشد آگاهی و شناخت جامعه با مقوله تبلیغات چه میزان است؟

سقراط گفت نمیدانم ، ارشمیدس گفت یافتم و ما نمیدانیم یافتهایم یا یافتهایم كه نمیدانیم ...
طبقه بندی: یک سبد تبلیغات، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin