تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - دو بال یک پرنده ؛ مشتریان و کارکنان
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 دی 1392

 در دوره ای از بازاریابی که قطعی ترین مساله ، عدم قطعیت محیطی است ، حفظ مشتری فعلی از جذب مشتری جدید به مراتب سخت تر است. چرا که از دست دادن هر مشتری علاوه بر هزینه های مادی گزافی که بر سازمان وارد می کند ؛ هزینه فرصت از دست رفته که سبب ترمیم روح معنوی سازمان می شود را افزایش می دهد.

اما در این پست قصد ندارم به این مباحث تکراری که الفبای بازاریابی ست بپردازم. بلکه می خواهم این مساله را از زاویه دیگری بررسی کنم. برای این امر بیایید نگاه از محیط بیرونی برداشته و به جو و محیط داخلی که از مولفه های مهم در جریان رویدادهای سازمانی ست عمیق تر بیاندیشیم.

دغدغه اصلی همه مدیران کنترل و حفظ موقعیت در محیط بیرونی است در همین راستا سیاست هایی را که منجر به ثبات رویه و استحکام محیط خارجی می شود اتخاد می کنند. اما اکثر آنها فراموش می کنند که ثبات و کنترل محیط خارجی سازمان در وهله اول نیازمند ثبات و کنترل محیط داخلی ست و تدابیر استراتژیکی که منجر به مزیت رقابتی شود ، حاصل تامل توامان نسبت به هر دو جریان است.

متاسفانه سازمان های امروز مملو از مدیران سنتی ست که عموما در مقام سکان داری سازمان به اعمال سلایق فردی می پردازند، کسانی که تمام تصمیمات خود را روی محیط خارجی و عموما سیاست های حفظ مشتری متمرکز می کنند . حال آنکه به جریان دومی که درون سازمان در حال رخ دادن است بی توجه اند. کم نیستند شرکت های بزرگ و نام آوری که آگهی استخدامی شان به صورت تناوبی در سال تکرار می شود و از این طریق دست به عزل و نصب های گسترده می زنند. مدیرانی که پس از جلسات طولانی و ساعت ها تفکر جهت ریشه یابی مشکلات ، عزل و نصب کارکنان را در راس عملکردهای خود قرار می دهند ، مدیرانی که به بهانه ناتوانی سازمان در حفظ مشتری ، نگاه تیز بین شان ، کارکنان را هدف قرار می دهد و تصور می کنند عاقلانه ترین تصمیم ، راحت ترین آنهاست. در واقعیت امر نیز نمی توان از مدیرانی که عملکرد ضعیف در شکل گیری محیط داخلی دارند انتظار اتخاد راهکارهایی مفید در محیط بیرونی داشت. نمی توان سیاست حفظ مشتری فعلی را در راس استراتژی سازمان قرار داد و نسبت به سیاست حفظ کارکنان بی اعتنا بود. کارکنان در محیط داخلی و مشتری در محیط خارجی از دارایی ها و سرمایه های کلان شرکت اند که سهم قابل توجهی در مدیریت دانش سازمانی دارند.

پس بیایید با نگاهی دوباره به سازمان که حاکی از اعتمادی مضاعف نسبت به کارکنان است در زمان و هزینه ای که صرف استخدام و آموزش کارکنان می شود به نوعی سرمایه گذاری کرده و با نگاه هم زمان به حفظ کارکنان و مشتریان ، به استقبال آینده ای محکمتر رویم.
طبقه بندی: حیاط خلوت بازاریابی، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin