تبلیغات
خبرنامه بازاریابی - مونولوگ دوم
خبرنامه بازاریابی
گاهنامه ای رو به دنیای بازاریابی ، تبلیغات ، مشاوره و آموزش بازاریابی

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1392

Even if you are on the right track
... you'll get run over if you just sit there

حتی اگر در مسیر درست باشی، اگر آنجا بنشینی از رویت رد می شوند.

" Will Rogers "

طبقه بندی: مونولوگ های بازاریابی، 
ارسال توسط محیا پورسلیم
آرشیو مطالب
همراهان
پرتال اخبار دانشگاهی راهكار مدیریت
تبلیغات
blogskin